Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan      Ord och bilder     Böcker     Länkar

Centralsjukhuset i Kristianstad, min arbetsplats

 

EFT - en form av fokuserad akupressur

 

Artikeln här nedan är från tidskriften Sökaren, år 2000. Tre nyare: 

 

En artikel om EFT från en konferens år 2002 finns här.

 

 

En artikel ur tidskriften Svensk Psykiatri 2010 om EFT, särskilt för behandling av fobier, finns här. Och en uppdatering 2011 finns här.

 

 

Fokuserad akupressur -
en nygammal väg till vårt inre.

Nils-Olof Jacobson


För några tusen år sedan uppfann, eller upptäckte, kineserna ett energisystem i kroppen. Livsenergien, ansåg de, cirkulerar i kroppen i kanaler som kallades meridianer. Deras ord för livsenergi, Qi, återkommer i populära psykofysiska övningssystem som Tai Chi och Qi Gong.

På de ställen där meridianerna går nära kroppsytan, kan de påverkas utifrån, menade de gamla kineserna. Vissa punkter, som kallas
akupunkter, är mer känsliga för påverkan. Om man sätter nålar i akupunkterna kallas det akupunktur. När det kommunistiska Kina öppnades för enstaka västerländska besök på femtiotalet, kom förundrade rapporter från läkare som bevittnade komplicerade operationer med akupunktur som enda bedövning. Numera är akupunktur accepterad i den västerländska sjukvården, efterhand även i Sverige. Den används främst vid smärttillstånd men även vid vissa sjukdomar.

Många läsare har själva fått akupunktur eller känner någon som har. De vet att akupunktören sätter nålar i vissa akupunkter som väljs ut bland de hundratals som finns. Beroende på tillståndet används några få nålar eller upp till 10-15. Vilka punkter som används beror på vilken åkomma som behandlas, men också på vilken skola inom akupunktur som terapeuten tillhör. Det finns en västerländsk form, där man sätter nålarna i det område där besvären finns. Vid den klassiska formen av akupunktur, som bygger direkt på de gamla kinesiska lärorna, kan nålar också sättas långt ifrån det besvärande området. Patienten ligger med sina nålar tjugo minuter eller så.

Det finns också andra sätt att påverka akupunkter. Om man trycker på punkterna med fingrarna, kallas det
akupressur. Akupunkterna kan också påverkas med andra trubbiga eller spetsiga föremål, värme, färgat ljus eller laserljus.

Gemensamt för dessa metoder är att patienten under behandlingen kan tänka på vad som helst, det fungerar lika bra ändå.

Meridianterapier - fokuserad akupressur

Akupunktur används i första hand för kroppsliga åkommor, inte mycket för psykiska besvär. Numera finns en grupp nya behandlingsmetoder som också bygger på den kinesiska meridianläran, som används även för psykiska besvär. De kallas meridianterapier eller meridianbaserade psykoterapier. (Akupunktur är ju också en meridianterapi, men ordet har kommit att främst användas för de nya metoder jag ska beskriva.)

Den avgörande skillnaden mellan meridianterapier och vanlig akupunktur är att vid akupunktur kan patienten tänka på vad som helst, men vid meridianterapi tänker, fokuserar, patienten på sitt besvär, dvs på det som är orsaken till att man gör behandlingen eller övningen. En annan skillnad är att meridianterapierna i hög grad kan användas som självhjälp. Personen lär sig alltså en metod som han sedan kan använda själv.

Roger Callahan och Mary

Äran att ha upptäckt, eller uppfunnit, meridianterapier tillkommer den amerikanske psykologen Roger Callahan. Han är nu i åttioårsåldern och har bakom sig ett långt yrkesliv som psykoterapeut. År 1979 hade han en patient, en kvinna som hette Mary, som led av en svår fobi (överdriven rädsla) för vatten. (Det kan låta egendomligt för någon, men man kan få fobier för precis vad som helst, och att ha fobi för just vatten är visserligen ovanligt men inte unikt.) Mary hade sedan barndomen haft skräck för vatten, så uttalad att hon knappt vågade bada i badkar. Hon gjorde det med största motvilja och minsta möjliga vatten i karet. Fobin begränsade hennes liv i hög rad.

Callahan hade behandlat Mary i 1 1/2 år med alla metoder han kunde, med obetydlig framgång. De hade kommit så långt att hon kunde sitta på kanten till hans simbassäng och doppa fötterna i vattnet, men även detta med stort obehag och uppbådande av all sin viljestyrka.

Callahan studerade vid den tiden kinesiologi, en behandlingsform som bland annat bygger på meridianläran. Vid ett tillfälle år 1979 nämnde Mary att när hon tänkte på vatten fick hon obehag i magen, som vi säger "fjärilar i magen". Callahan kom att tänka på akupunktursystemet. De flesta meridianerna har namn efter de kroppsdelar som kineserna menade styrs av dem. Magmeridianen går uppåt kroppen och slutar strax under ögat. Callahan fick ett infall att knacka lätt på Marys akupunkt under ögat.

Efter bara några sekunder utropade Mary "It's gone!" (Den är borta!)

"Vad är borta?" undrade Callahan.

"Min rädsla för vatten!" Mary sprang iväg till simbassängen, och Callahan trodde hon skulle hoppa i.

"Var inte rädd doktor Callahan, jag vet att jag inte kan simma!"
 
På kvällen gick Mary en lång promenad vid stranden till Stilla havet. Det regnade och blåste, vågorna gick höga. Hon kände ingen ångest. Hennes fobi för vatten var borta, och har förblivit borta. Inte heller kom några andra besvär i stället.

Patient och terapeut blev lika förundrade över vad som hade hänt. Callahan började knacka alla sina patienter under ögat. Han fann snart att det faktiskt hjälpte för några, men inte för de flesta. Han experimenterade systematiskt med att knacka på olika akupunkter, medan patienten tänkte, dvs fokuserade, på sitt besvär.

Tankefältsterapi

Efter flera år presenterade Callahan resultatet av sitt arbete, en behandlingsmetod som han kallade Thought Field Therapy, tankefältsterapi, förkortas TFT. Namnet betonar att patienten under behandlingen håller sitt problem i "tankefältet".

Första nivån i TFT är ganska enkel. Den innehåller bestämda kombinationer av akupunkter, varierande efter vilket besvär som ska behandlas. Callahan kallade dessa kombinationer algoritmer. Det finns ett tjugotal olika, t.ex. en algoritm för fobier, en annan för minnen av plågsamma (traumatiska) upplevelser, osv. Terapeuten eller patienten själv knackar på akupunkterna medan han fokuserar på besväret.

TFT har sedan utvecklats vidare. Om de enkla algoritmerna inte ger resultat, så gör terapeuten en individuell diagnos av vilka akupunkter som ska behandlas. För att följa processen används en metod för muskeltest som kommer från kinesiologin. Den diagnostiska metoden kan bli mycket komplicerad.

Callahan mötte starkt motstånd från "etablissemanget" när han presenterade sin metod. Han skrev böcker och lanserade dem på amerikanskt vis i TV, där han på några minuter till synes botade fobier hos personer han träffade för första gången. Efterhand ökade intresset för hans metod. Han fick lärjungar och höll kurser för terapeuter. Det finns också några forskningsrapporter som visar effekt av metoden. TFT är dock fortfarande en omdiskuterad terapimetod, och det finns sidor på nätet som har som främsta avsikt att bekämpa den.

Gary Graig och EFT

En av Callahans lärjungar från början av 90-talet heter Gary Craig; han kommer liksom Callahan från Kalifornien. Gary använde först TFT strikt efter Callahans recept. Efterhand tyckte han det var alltför komplicerat. Han experimenterade med egna varianter. Gary utformade en algoritm som täckte alla de väsentliga meridianerna i akupunkturläran. Han fann att den kunde användas oberoende av vilket besvär det var fråga om. 1994-95 höll han de första kurserna om sin metod, och gjorde ett studiematerial med videoband mm. Gary kallade sin metod Emotional Freedom Techniques, förkortas EFT.

 

Egna erfarenheter

Sommaren 1998 lärde jag mig grunderna i TFT genom studiematerial från Callahan. Resultaten var uppmuntrande. Det var dock svårt att välja och kombinera algoritmer i mer komplicerade fall, och jag kände snart behov att gå vidare. Våren 1999 började jag öva muskeltestning för att komma till nästa nivå i TFT. Det var mycket svårare än jag trodde, och jag var nära att ge upp. Då fick jag veta om EFT och lärde mig metoden genom videokursen. Det var mycket enklare både för mig och patienten. Sedan dess använder jag enbart EFT. På svenska kallar vi metoden Energi-Frigörande Träning, för att kunna behålla samma förkortning. En praktisk beskrivning är fokuserad akupressur.

Hur används EFT? Principen är enkel. Personen bestämmer sig för vilket besvär eller problem han vill behandla, fokuserar på det och går igenom tio-femton akupunkter genom att knacka eller trycka lätt på dem. När man har övat in proceduren tar den bara några minuter. I typiska fall upplever man en avspänd känsla efter behandlingen, med lättnad av besväret. Ibland får man tillfredsställande resultat (dvs besväret upphör) redan efter en omgång, annars får man upprepa proceduren en eller flera gånger. Mer långvariga problem, särskilt med kroppsliga symtom, kan behöva tålmodig träning under längre tid. Om det gäller djupgående eller intensiva besvär kan det vara svårt att få resultat på egen hand; man får då finna en terapeut som kan hjälpa i processen.

Själv har jag nu använt EFT sedan år 2000, både för egen och anhörigas del och för intresserade patienter. Jag skulle ju inte göra det om jag inte upplevde att metoden ofta hjälper. Ibland tycks den inte fungera alls; andra gånger verkar den förbluffande starkt och snabbt. Det är oerhört fascinerande att ibland få se en patient bli fri från en långvarig, kanske mångårig, fobi med en enda behandling som kan ta mindre än en halvtimme. Därmed inte sagt att EFT är något trollspö som alltid hjälper. Det är ju många faktorer i patientens liv (och sitt eget!) som terapeuten inte har kontroll över. Jag upplever EFT som ett mycket användbart verktyg tillsammans med andra, och ibland ensamt.

Jag kan inte här gå närmare in på detaljer hur EFT används. För intresserade finns tusentals sidor information på nätet, numera även en hel del svenska. Jag har gjort en video som visar hur man kan använda EFT för eget bruk.


Vägar till vårt inre

Det finns redan väl upptrampade vägar till vårt inre, "det undermedvetna" eller "själen". När vi vill ändra något inom oss själva, kan vi använda flera olika etablerade och inom psykoterapin och sjukvården erkända metoder.


En väg är den kognitiva, att medvetet påverka tänkandet. Som terapiform kallas det kognitiv terapi. En annan väg är att utgå från känslorna, att identifiera, erkänna, acceptera och uttrycka känslor. Det finns olika varianter av känslouttryckande terapi, som också kan utformas som kroppsterapier. Olika former av samtalsterapi kan också hjälpa oss att nå kontakt med känslorna. Ännu en väg är att viljemässigt ändra hur man beter sig genom olika former av beteendeterapi. En numera väl etablerad form är en förening mellan denna och den första vägen, kognitiv beteendeterapi.

Vidare kan vi söka inåt genom att ändra medvetandetillståndet. Vi kan försätta oss i ett avspänt eller djupt avslappat, inåtvänt tillstånd genom olika former av avslappningsträning, självhypnos eller meditation. I det tillståndet kan vi använda ord (suggestioner) eller bilder för att tala om för vårt undermedvetna sinne vad vi vill uppnå. Om vi förenar självhypnos med sådan påverkan, med ord eller bilder, kallas det mental träning.

Nu har vi ännu en väg till det inre, att fokusera på det vi vill ändra på medan vi "tillför energi" till punkter på meridiansystemet, alltså meridianterapi.


Forskning behövs!

 

Akupressur kunde bli accepterad i den officiella sjukvården först när man dels hade undersökningar som visade att den fungerade, dels också kunde beskriva en rimlig mekanism för hur den fungerade. Så långt har meridianterapierna inte kommit. Vi vet inte hur de fungerar.

Somliga meridianterapier, som EFT, har principiella likheter med en form av mental träning som är känd och accepterad sedan 60-talet. Den kallas systematisk desensibilisering och innebär att man i avslappnat tillstånd föreställer sig problemsituationer som man innan har ordnat i en skala, en hierarki, från de lättaste till allt svårare. I EFT gör man i princip detsamma, men knackar eller trycker på akupunkter i stället för att öva avspänning. Ofta beskriver den som övar EFT spontant en avslappnad känsla efter övningen. Jag tror det är genom forskning på det området vi kan finna verkningsprinciperna för EFT och andra meridian-terapier.

Det märkligaste med TFT och EFT är "Mary-effekten", de mindre vanliga tillfällen då en person blir fri från ett mångårigt, handikappande besvär inom loppet av sekunder, och resultatet består. Det vore verkligen ett område för forskning, att förstå denna effekt och finna vägar att åstadkomma den oftare och mer förutsägbart.

Det är spännande att vara med och utveckla något nytt. Intresset för EFT och andra meridianterapier växer snabbt bland terapeuter utomlands, nu även i Sverige. Det har också kommit rapporter från några vetenskapliga undersökningar av EFT.

Meridianterapier kan användas inte bara för fobier och stressutlösta besvär, utan också för att befria från blockeringar på andra områden. Idrottsmän inom olika grenar har upptäckt EFT som en form av "mental träning". Inom några år tror jag meridianterapier är vanligt förekommande, både inom sjukvården och för personlig utveckling.

 

Artikeln publicerades i tidskriften Sökaren, nr 4/2000. Uppdaterad januari 2010.

 

__________________________________________________________________________

 

En artikel om EFT från en konferens år 2002 finns här.

 

En artikel från 2010 om EFT, särskilt för behandling av fobier, finns här

 

Och här finns den senaste artikeln om EFT och  fobier, 2011