Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan     Ord och bilder      Böcker     Länkar

 

 

Flygande tefat ?

eller

makro-psyko-kinesi, del 1

 

 

Antony Gormley: Standing Matter, skulpturinstallation                                                                                         Kivik Art Centre, 2008

 

Psykokinesi

Psykokinesi betyder rörelse av föremål utan känd mekanisk påverkan, alltså orsakad av psykiska krafter. Det är ett  av de mest omdiskuterade fenomenen i parapsykologin. I resultaten av mödosamma långa serier av laboratorieförsök finner somliga forskare stöd för att psykokinesi finns, medan andra tvivlar och pekar på alla tänkbara felkällor. Försökspersonernas uppgift är att mentalt påverka mycket små föremål att röra sig i en viss riktning. 

Makro-psykokinesi är något helt annat. Därmed menas att större föremål rör sig på ett så påtagligt sätt att vem som helst som råkar vara i närheten kan se det. Sådana upplevelser kan vara nog så dramatiska. Det kan bokstavligt talat handla om "flygande tefat", och även betydligt större föremål.  En del av dessa fenomen kallas ibland Poltergeist, ett tyskt ord som närmast betyder "bullersam ande". Det ligger i sakens natur att dessa fenomen är närmast omöjliga att studera under laboriatoriekontrollerade förhållanden. Fenomenen förefaller vara bundna till vissa personer, och även hos dem uppträder fenomenen oberäkneligt och kan sällan fås "på beställning". 

På följande sidor har jag samlat några beskrivningar av egna och andras upplevelser av makro-psykokinesi.

pk2     Den första artikeln ger en kort överblick.

pk3     Ett känt historiskt fall från Danmark beskrivs här. 

pk4     Här ger jag glimtar av svenska historiska fall, som bakgrund till ...

pk5     ... "en natt att minnas" hos en man som haft dessa fenomen omkring sig i 40 år.

pk6     Blev jag lurad? Det diskuteras här. 

pk7     Det finns många historiska notiser om psykokinesi-fenomen. I sin självbiografi beskriver Carl Gustav Jung en händelse
           hemma  hos Sigmund Freud år 1909.