Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan     Ord och bilder     Böcker     Länkar

 

Vy över Kristianstad från Lillö

 
Produkter

Jag har arbetat som psykiater i omkring 40 år. Mitt främsta intresseområde i arbetet blev snart att finna och utveckla medel och metoder, eller ”verktyg” som patienter kan använda själva. Det blev t.ex. ljudkassetter och skrivet material om avspänning och kognitiva övningar, dvs. hur man kan ändra sitt tänkande för att må bättre.  Alla dessa verktyg kom till i samspel med intresserade patienter utifrån deras behov och önskemål, och deras reaktioner påverkade utformning av nya versioner. Kassettband har också sålts till allmänheten.  

Här presenteras ett urval av väl beprövat självhjälpsmaterial, som kassettband eller CD.

*****   Kassettband   *****

JAG DUGER !  beskriver bekräftelser, visualisering och skapande tänkande för personlig utveckling.  Kassetten fokuserar på att acceptera mig själv, och öva självaktning genom affirmationer eller bekräftelser.  En avspänningsövning ingår också.

INRE LUGN GENOM AVSPÄNNING  ger med sju program systematisk träning i djup avspänning, med en enkel metod. 

SOV GOTT !  ger råd och övningar för bättre sömn, och på andra sidan en lång avslappningsövning att göra i sängen. Somliga har aldrig hört slutet på den sidan, säger de...  

FRÅN ÅNGEST TILL LJUS beskriver metoder för självhjälp vid panikattacker och liknande yttringar av ångest. Programmet avser inte att ersätta utan att komplettera annan behandling. 

JAG NÅR MITT MÅL !  innehåller mental träning och andra övningar för att förverkliga de mål du vill uppnå. 

RÖKFRI !  ger genom en serie program hjälp att bli medveten om rökvanan och förpassa den till det förflutna.   

Alla kassettbanden är ca 2x30 minuter långa. 1-2 band kostar 120 kr styck, och sänds portofritt om beloppet sätts in i förskott på plusgiro 240376-4, Angelika Konsult HB.  

3 eller fler band i samma beställning kostar 100 kr styck. Skriv tydligt beställning och adress på talongen / internetformuläret. Vid beställning mot postförskott tillkommer postens avgifter.    

* * *  Vid beställning, var vänlig ange e-postadress så att vi kan räta ut eventuella frågetecken.  * * *

Företag eller institution kan beställa mot faktura. Då kostar 1-2 band 80 kr styck, 3 eller fler band 70 kr styck. Porto och moms tillkommer. – Rabatt till återförsäljare.  

Banden beskriver beprövade metoder som fungerar – men bara om man övar konsekvent och tålmodigt. Vad man får ut av sådana övningar beror på vad man satsar på dem.    

 

 

*****    CD   *****

Programmen spelades ursprungligen in på kassettband. 
Här återges kassettbilden, som är en del av CD-omslaget.
Omslaget ger också information om de olika spåren.

 

 

JAG DUGER !  beskriver bekräftelser, visualisering och skapande tänkande för personlig utveckling.  
Programmet fokuserar på att acceptera mig själv, och öva självaktning genom affirmationer eller bekräftelser.  
En avspänningsövning ingår också.

 

 

 

INRE LUGN GENOM AVSPÄNNING  ger med sju program systematisk träning i djup avspänning, 
med en enkel metod.

 

 

 

SOV GOTT !  ger råd och övningar för bättre sömn, och har ett spår med en lång avslappningsövning 
att göra i sängen. Somliga har aldrig hört slutet på den sidan, säger de... 

 

 

 

FRÅN ÅNGEST TILL LJUS beskriver metoder för självhjälp vid panikattacker och liknande yttringar av ångest. Programmet bygger på kognitiva metoder och accepterande. 
Programmet avser inte att ersätta utan att komplettera annan behandling.

 

 

 

JAG NÅR MITT MÅL !  innehåller tankar och övningar om att nå de mål du finner viktiga i ditt liv

 

 

RÖKFRI !  ger genom en serie program hjälp att bli medveten om rökvanan och förpassa den till det förflutna.   

 

Alla ovanstående skivor har ca 1 timme speltid. 1-2 CD kostar 120 kr styck, och sänds portofritt om beloppet sätts in i förskott på plusgiro 240376-4, Angelika Konsult HB.  

3 eller fler CD i samma beställning kostar 100 kr styck. Skriv tydligt beställning och adress på talongen / internetformuläret. Vid beställning mot postförskott tillkommer postens avgifter.  

Företag eller institution kan beställa mot faktura. Då kostar 1-2 CD 80 kr styck, 3 eller fler CD 70 kr styck. Porto och moms tillkommer. – Rabatt till återförsäljare. 

Kassettband och CD kan läggas ihop för rabatt. Beställer du t.ex. ett kassettband och 2 CD, eller 2 band och en CD, blir alltså priset 100 kr styck.    

<<<***>>>

Nedanstående CD, "Smärta" har kortare speltid och kostar vid förskottsbetalning därför bara 80 kr, oberoende av om den köps ensam eller tillsammans med andra. Vid beställning mot faktura kostar den 60 kr plus moms och porto.
Programmet är avsett särskilt för lyssnare som lider av kronisk värk eller smärta.

 

Banden/skivorna beskriver beprövade metoder som fungerar – men bara om man övar konsekvent och tålmodigt. Vad man får ut av sådana övningar beror på vad man satsar på dem. 

 

 

*****   Video om EFT   *****

 

Utöver dessa band/skivor kan jag också erbjuda en video med instruktion i EFT, Emotional Freedom Techniques, på svenska Energi-Frigörande Träning. Det är en form av fokuserad akupressur, som blir alltmer vanlig bland utövare av ”energi-psykologi” eller ”energi-terapi” ute i världen. EFT börjar nu också få vetenskapligt stöd. EFT kan användas både för självhjälp och som terapi.  

* * *

Min video på svenska om EFT beskriver och visar hur man lär sig metoden och använder den för egna problem och besvär. Att lära sig själva metoden är inte svårt, och när du väl kan den tar proceduren bara ett par minuter varje gång.   

Om du yrkesmässigt vill hjälpa andra med EFT så behöver du ju lära dig mycket mer, men även då behöver du först egen erfarenhet av att EFT verkligen kan fungera – annars är det ju svårt att motivera patienter / klienter att använda metoden. Vägen är alltså att först själv göra sig grundligt bekant med vad EFT kan ge i olika situationer,  sedan kan man lära sig mer för att hjälpa andra. 

Inget hindrar dock att du redan från början också använder EFT till allmänt husbehov och hjälper t.ex. barn och anhöriga med olika problem. Det finns många exempel på nybörjare som har fått förbluffande goda resultat redan vid något av sina första försök, även om det naturligtvis inte kan garanteras.  På nätet finns också tänkvärda fallbeskrivningar hur EFT har använts för husdjur, som hundar och hästar.

Den svenska videon är 38 minuter lång. En manual på 12 A5-sidor medföljer. - Dessutom ingår en engelsk demonstrationsvideo av och med Gary Craig, upphovsmannen till EFT, som tar 13 minuter. Den visar inga fullständiga behandlingar eller övningar, men ger exempel på hur EFT kan användas.

Videon  finns nu  som DVD  (Även som VHS-kassett, om någon skulle önska det formatet!)

Videon beställs enklast genom att betala 220 kr till plusgiro 240376-4,  Angelica Konsult HB, så sänds den portofritt. Företag och institution kan beställa mot faktura, pris då 180 kr + porto och moms. Beställning kan i så fall göras till  e-post nilsjacob@hotmail.com, eller till fax 044-101158

-  Det är samma pris för VHS och DVD.  Kom ihåg att skriva vilket du vill ha!  

- Ange gärna vid beställning om du är terapeut av något slag eller främst avser att använda EFT för hemmabruk.

 

 

*****   Artiklar om EFT   *****

 

En introducerande artikel om EFT finner du här.  

Innehållet i följande artikel om EFT presenterades vid konferensen
Psykiatrins grunder – värderingar, människosyn och kunskapsbas
i Örebro 23-24 oktober 2002.

Artikeln diskuterar användning i psykiatrin av alternativa, dvs ännu ej etablerade och officiellt godkända terapiformer.

En nyare artikel om EFT, publicerad hösten 2010, finns här. Och en ännu senare, från hösten 2011, finns här.