Home:  nilsolof.se 

 

Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan      Ord och bilder      Böcker     Länkar

 

 
                                                                                                                                                                                               Kristianstad från öster

 

 

The Psi track : Our original English article

Dowsing along the Psi Track

 is here, and a later Letter here. 

More articles on the Psi Track are here.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Psi – spåret  

 

Inledning

Under årens lopp har jag varit inne på flera olika forskningsfält inom parapsykologin. Ett handlar om ”fältarbete” i bokstavlig mening. Det gäller psi-spåret, som förefaller vara ett spår lämnat av en tanke. Detta spår kan följas genom sinnes-signaler, bl.a. via slagruta. 

En kort introduktion till psi-spåret finns i den första artikeln här

I den andra artikeln  här beskriver Carl von Linné sin upplevelse av något som förefaller likna psi-spåret, under sin Skånska Resa år 1749. 

En lite längre översiktsartikel finns här:

Tillsammans med upptäckaren av psi-spåret, Göte Andersson, och Jens Tellefsen deltog jag i ”fältarbete”  med psi-spåret i Värmland. Vi fick en artikel publicerad 1994 i en engelsk parapsykologisk tidskrift. Den finns här.  

En uppföljande notis i samma tidskrift, om den praktiska användningen av psi-spåret, finns här, med svensk översättning efter. 

Naturligtvis blev psi-spåret ifrågasatt av skeptiker. Ett svar på kritik finns i denna länk: 

http://www.vof.se/folkvett/20034psi-sparet---en-replik 

 

Artiklar

Tidskriften Sökaren har innehållit många artiklar om psi-spåret. Sökarens redaktör Sven Magnusson var också den som föreslog Göte att ta kontakt med Jens Tellefsen, som blev den förste forskaren att samarbeta med Göte. Med Götes tillåtelse återges här de sista artiklarna ur Sökaren:

2005 berättar Göte om sina senaste försök med psi-spåret. Sven Magnusson kommenterar kritik. 

2005 får Göte också Sökarens "klokpris", med kommentarer av Sven.

2006 fortsätter diskussionen med en kritiker av Götes arbete. 

2007 berättar Göte om  försök att projicera eller sända själva psi-spåret över långa avstånd, som längst från Värmland till Stockholm. 

2008 beskrivs problemen med sökande efter försvunnen person under realistiska förhållanden. 

2010 har Göte Andersson skrivit en ny längre text om psi-spåret. Inledningen till artikeln finns här

2010 kom också en epilog till vårt sökande efter ett försvunnet föremål år 1992! Den berättas här.

2011 visar ännu ett exempel hur psi-spåret kan användas praktiskt för att finna borttappade föremål. Det berättas här.

 

Finna försvunna personer ?

En möjlig användning av psi-spåret är just i sökande efter försvunna personer. 

Denna möjlighet har efterhand blivit känd av många, som framgår av följande kommentar 10/8 2008 i nätupplagan av Arbetarbladet i Gävle, i anslutning till en person som försvunnit i skogen:

” Polisen verkar ha lagt ner sökandet efter (namn). Skallgångskedjor och främst hundsök är väl bra på relativt små ytor. På större ytor är det väl helikopter eller det relativt okända psi-spåret som kunde användas men det senare (som polisen ej verkar nyttja) kräver att ett spår etableras från någon anhörig el. dyl. Detta spåret leder enligt författaren Göte Andersson direkt till den försvunna personen. ”

Det finns dock tre praktiska problem med denna tillämpning av psi-spåret:

Först krävs tillgång till en slagrutekunnig person som är införstådd med hur psi-spåret detekteras, och helst redan har övat proceduren. 

För det andra behövs en anhörig eller annan person, helst med känslomässiga band till den saknade personen, som är alert och fokuserad och kan fungera som ”sändare”. 

För det tredje bör försök med psi-spår göras tidigt innan terrängen är upptrampad av andra sökande, vilka förefaller sprida ut ”villospår” som i hög grad försvårar att etablera ett starkt psi-spår.

 

Ny forskning i Tyskland !

Jens Tellefsen och jag hoppades att vår artikel skulle stimulera andra forskare att studera psi-spåret. Jag fick enstaka rapporter om lyckade försök på olika håll utomlands, men inget som hade publicerats. Det är därför mycket glädjande att nyligen professor Friedrich H. Balck vid det tekniska universitetet i Clausthal, Tyskland har beskrivit utförliga försök med bl.a. psi-spåret,  i flera rapporter. De finns i följande länkar, på tyska och ett par på engelska. Engelsk översättning av viktiga delar av texten är dock infogad även i de tyska artiklarna! 

Huvudartikeln om psi-spåret är här:

http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/psi-track-000

I följande översiktsartikel i pdf-format diskuteras också psi-spåret: 
Den finns på tyska och engelska:

Tysk: http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/radiaesthesie-wissenschaft.pdf

   Engelsk: http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/radiaesthesia-science-english-001.pdf

_________________________________________________________________________________________________

Fler tyska artiklar på samma tema, där dock inte psi-spåret diskuteras närmare:

http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/bernstein-resonanz.htm

http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/nosode.htm

http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/bernstein-eis-resonanz.htm

En engelskspråkig artikel av professor Balck finns i följande länk. Den ger en överblick över hans forskningsfält och är högst intressant, även om psi-spåret inte direkt nämns där:

   Engelsk: http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/uebersicht-en.pdf

_________________________________________________________________________________________________

Ett stort arbete av professor Balck, än så länge bara på tyska, har titeln 
Informationsfelder - Denkmodell zu Phänomenen der Radiästhesie - Schlüssel für zukünftige Energie Technologien?

Det är en rikt illustrerad bok i  pdf-format med 296 sidor, och finns på
http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/informationsfelder-evolution-002.pdf

_________________________________________________________________________________________________

Professor Balck återkommer i sin forskning till psi-spåret som en metod bland flera att undersöka ”mentala spår”.
Det senaste materialet från honom på tyska där psi-spåret ingår kom i maj 2012.

Det är dels en video av en lång föreläsning,
http://video.tu-clausthal.de/film/358.html

Dessutom en rikt illustrerad artikel på 54 sidor. Den finns i två versioner, en på 16 MB http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/mind-matter-esg-2012.pdf

och en på 5 MB med aningen lägre bildkvalitet, men fullt njutbar
http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/mind-matter-esg-2012-lowdens.pdf


Utforskandet av psi-spåret fortsätter!

 

Finna skatten vid psi-spårets slut ?

Också professionella "skattjägare" har använt psi-spåret, vilket antyder att det är praktiskt användbart.. Artiklar finns här.