Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Lever vi flera gånger?

 

Den främste vetenskaparen inom forskningen om "reinkarnationsfall" var Ian Stevenson, som jag ägnar några minnesord här nedan. 

1964 skrev jag min första artikel i ämnet i tidskriften Sökaren, den finns här

1973 hade jag mött åtskilliga personer som menade sig ha minnen av tidigare liv. Några reflexioner finns här

"Eftertankar" 2003 finns här... 

... och nya tankar  här, med ett annat perspektiv.