Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan      Ord och bilder     Böcker     Länkar

 

 

Till minne av "Sökar-Sven"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de 45 år jag kände Sven träffade jag honom bara ett par gånger, jag tror senast på 1960-talet innan han flyttade till Karlstad. Möjligen besökte jag honom en gång i Karlstad, jag minns inte säkert. Vi höll kontakt per brev och ibland telefon, de senaste åren mest via e-post. 

Jag var Sökarens mest långvariga medarbetare, med den första artikeln 1964 (den finns här) 
och den sista i Sökarens sista tryckta nummer 2008, fast den hade inte jag skrivit (förklaras i slutet här).

Det blev  ett par hundra artiklar, recensioner och andra bidrag. Under alla år hände det bara två gånger att Sven refuserade en artikel av mig. Annars tog han tacksamt emot bidrag, även om han ofta kunde ha synpunkter på detaljer i innehåll och utformning. 

Den första refuserade artikeln handlade om Martinus och skrevs under den tid jag var som mest inspirerad av hans världsbild. Sven tyckte att artikeln var mer som en lärjunges hyllning till mästaren än en journalistisk granskning. Jag får ge honom rätt; den tänkta artikeln blev sedan en liten skrift som gavs ut av det svenska Martinus-förlaget. 

Den andra refuserade artikeln, "Vilse i nätet",  gick andra öden till mötes och finns här

Våren 2008 tänkte jag på en artikel om "ängla-terapi". Sven var mycket intresserad, men artikeln hann inte bli färdig innan han gick ur tiden. Den finns här

I varje nummer av Sökaren fanns aktuella reflexioner och tankar av Sven. Det följande inlägget från nummer 3/1997, "Bortom", tycker jag är en träffande karaktäristik av både Sökarens redaktör och säkert många av dess läsare.  

 

 

 

 

 

 

 

I del II av nedanstående "Tankar", formulerade redan 1991, beskriver Sven sin "favorit-tanke" om döden och vad som händer vid den. Jag tror han i allt väsentligt behöll denna inställning resten av sitt liv. 

Jag tror också att det var precis det han fick uppleva den 25 juni 2008. 
Tänk om han som god journalist kunde finna en användbar kanal och berätta hur det är...

 

 

 

 

  (\ o /)
  / \
  / .. \