Home:  nilsolof.se 

 

                                              

 

Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan     Ord och bilder      Böcker     Länkar

 

Verktygslådan 

 

 

Livet skiftar liksom vädret. Ibland behövs ett parasoll, ibland ett paraply.

Som en kvinna uttryckte det,  "jag har min själ på reparation". Då är det bra att ha en verktygslåda! 

På de följande sidorna finns några strategier eller "verktyg" som kan hjälpa oss att hantera situationer då vi i något avseende inte upplever den livsglädje vi önskar. 

De verktyg jag beskriver  är inga konstigheter, utan enkla strategier som du kan läsa dig till och pröva, och framför allt öva. Det är sådant jag har prövat och övat, och sedan delgett intresserade patienter och andra. Utifrån deras erfarenheter och omdömen har jag utvecklat verktygen vidare.

Att det finns många metoder och strategier visar ju att det inte finns någon metod som alltid hjälper alla, då skulle ju bara den finnas och alla andra vore bortglömda. I en verktygslåda är det bra att ha flera olika hjälpmedel, så att var och en kan hitta det bästa som behövs just nu. 

Här följer alltså förslag på några olika verktyg att känna på. Men pröva inte alla på en gång, det skulle bara bli rörigt. Undersök i lugn takt en metod i taget, så finner du du vilka som i olika situationer fungerar bäst för dig. 

( Om du vill ha hjälpmedel i form av ljud- eller videoinspelningar så finns sådana på sidan Produkter. )

 

 

Ho'oponopono

Att börja med finns här en ovanlig men enkel stresslindrande metod med rötter i traditionell folklig visdom på Hawaii. Den kan användas när som helst, många upplever den förvånande effektiv.

 

 

Sov gott !

Sömnproblem? Då kan det vara värt att se här.

 

 

Att förlåta sig själv

Självanklagelser är ett garanterat säkert sätt att må dåligt; det fungerar alltid. Tankar om det finns här.  

 

 

Segmentföresats

Orostankar inför saker du ska utföra i framtiden kommer lätt. Det finns många sätt att hantera dem. Ett är en process som kallas segmentföresats eller segmentintention. Den beskrivs  här

 

 

Stresslindring:

Stress finns i många former och kan upplevas på många sätt. De grundläggande orsakerna är dock inte så många. En kan naturligtvis vara kroppslig sjukdom, som jag inte går in på här. De vanligaste orsakerna till stress finns i vårt tänkande. Här följer några olika vägar att lindra stress.

 

 

Stillbild 

En väg att lindra stress är att "gå dit hjärtat leder dig", som en roman hette för många år sedan. Det finns en specifik metod att lära sig "lyssna på hjärtat". Då menar jag inte att lyssna på hjärtslagen, utan snarare känna vad som kallas "det inre hjärtat", det centrum i bröstet där vi kan uppleva känslor som ömhet och kärlek. Jag kallar metoden "stillbild"; den  beskrivs här

 

 

Med våra tankar skapar vi världen

Ett annat sätt är att öva själva tänkandet. Därom finns tusentals böcker skrivna. Redan Buddha sade,  för 2500 år sedan: "Med våra tankar skapar vi världen".  En artikel om det finns här

 

 

Det bästa möjliga

En strategi för snabb stresslindring som nämns i artikeln beskrivs utförligare här

 

 

Änglaterapi

 

 

 

Änglar finns dom - för dig? Somliga svarar ja på den frågan, andra svarar nej. Men om änglar finns i din världsbild, så ska de inte bara ligga och lata sig bland blommorna. Sätt dem i arbete! Ett sätt att göra det beskrivs här.

 

 

 Accepterande medveten närvaro, "Mindfulness" 

 

Bara en vattenpuss
ville jag vara
och spegla himlen!

 

Hélder Câmara levde 1909-1999. Han var biskop i Brasilien och företrädare för den så kallade befrielseteologin, som tar ställning för de fattiga och förtryckta. Han var också diktare. I boken Tusen skäl att leva (svensk utgåva 1982) – finns den dikt jag citerar som bildtext här ovan.

Dikten speglar den upplevelse man ibland kan få en glimt av under meditation – att bara vara en inre stillhet, som en blank vattenyta där omgivningen kan speglas.

Det finns många vägar att söka denna inre stillhet. En är att öva vad som med ett engelskt ord kallas mindfulness, som kan översättas medveten närvaro eller accepterande uppmärksamhet. Det innebär övning i att vara fullt närvarande i det jag gör eller det som sker just nu, men inte värdera det utan acceptera det som är. Detta kan övas både i längre meditation och mitt i vardagslivet. Tankar om detta finns här.

~~~~~~ * * * * * ~~~~~~

 

Alla dessa verktyg erbjuder olika sätt att följa förslaget på denna bild, som jag fick av en vän för många år sedan. Jag önskar dig lycka till, att finna vägar till ljuset som känns bra för dig!

 

                                                                          Eva Heinstedt 1985